Het Gekwetste Gewest

De wederopbouwarchitectuur in de Westhoek is momenteel sterk in transformatie. Het patrimonium is ruim tachtig jaar oud en moet worden aangepast aan nieuwe comforteisen. Om dit op een kwalitatieve wijze te doen die het unieke beeldbepalende karakter van de streek niet fnuikt, is er nood aan documentatie over de architectuur die na WO I het landschap en de stads- en dorpkernen in de Westhoek tekende.

Die informatie is op diverse plekken te vinden, zoals in de archieven van architecten en aannemers, in de archieven van de bevoegde diensten voor de wederopbouw, maar ook in de gemeentelijke archiefdiensten. De 18 Westhoekgemeenten bewaren heel wat archiefmateriaal dat de wederopbouw documenteert. Deze archieven zijn evenwel niet geïnventariseerd en slechts op summiere wijze ontsloten. Het project 'Het Gekwetste Gewest' onderzocht hoe hieraan kan worden verholpen. Het resultaat van het archiefonderzoek is deze website, die reproducties bevat van 154 stukken die veelvoorkomend zijn in een gemeentelijk wederopbouwarchief. De stukken zijn op diverse manieren doorzoekbaar: via de betrokken actoren, via de wetgeving over de wederopbouw, via een archiefschema en via een lijst van de gereproduceerde stukken zelf.

In de tweede fase van het project werd een archievengids samengesteld: Het Gekwetste Gewest. Archievengids van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek.