Digitalisering Belgische architectuurtijdschriften

In het najaar van 2013 vernamen projectpartners Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Universiteitsbibliotheek Gent, Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Centrum Vlaamse Architectuurarchieven de toekenning van een subsidie van het Fonds Inbev-Baillet Latour, onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting. Het fonds betoelaagt met deze subsidie de digitalisering van drie belangrijke Belgische architectuurtijdschriften: L’Émulation, L’Habitation à bon marché en Bâtir.

Het digitaliseren van deze tijdschriften zorgt niet enkel voor een betere toegankelijkheid en nieuwe zoekmogelijkheden. Vooral ook de conservering van deze tijdschriften zet een grote stap vooruit: de exemplaren lijden onder veelvuldige raadplegingen, zodat het goed is dat EHC en UGent het manipuleren van hun reeksen kunnen beperken eens de tijdschriften digitaal raadpleegbaar zijn.

Volg het project via www.architectuurtijdschrift.be