• (c) Architectuurarchief Antwerpen
  • Opbouw Menenpoort Ieper, Foto Jacques Hersleven (c) IRPA-KIK

4 redenen om bedrijfserfgoed te beheren en te bewaren

De historiek en de identiteit van het bouwbedrijf krijgt vorm in de archieven, kennis en collecties die ze beheert. Die bieden niet enkel juridische zekerheid voor de 10-jarige aansprakelijkheidstermijn, maar kunnen ook als promotie- en referentiemateriaal dienen voor de bedrijfspraktijk. Bedrijfserfgoed is daarom waardevol bedrijfsbezit waar zorgvuldig aandacht aan besteed moet worden.

Vier goede redenen kunnen worden aangestipt waarom het belangrijk is om zorg te dragen voor bedrijfserfgoed:

1. Geschiedenis en traditie creëert vertrouwen bij de klanten

Een bedrijf kan dankzij zijn erfgoed zijn verwezenlijkingen aan de buitenwereld tonen. Voor een bouwbedrijf zijn dat in de eerste plaats de verwezenlijkte gebouwen, maar ook de bouwwerven en innovatieve processen die het ontwikkelt en toepast. Deze verwezenlijkingen zorgen voor een zekere fierheid bij de bestuurders en medewerkers, wat de interne samenhorigheid bevordert. Sommige bedrijven hebben een eigen archivaris of laten door externe historici hun geschiedenis schrijven, bijvoorbeeld in de vorm van een jubileumboek. Zo'n projecten bieden een historische terugblik maar kunnen ook ter promotie van het bedrijf gebruikt worden. 

Mooi erfgoedmateriaal komt natuurlijk zeer goed van pas voor de promotie van je bedrijf. Het lanceren van een nieuw product dat verwijst naar traditie creëert tot slot vertrouwen bij de klant en vergroot het aanzien van het bedrijf.

2. Vroegere oplossingen helpen bij actuele problemen

Historische bedrijfsdocumenten hebben ook een nut bij het oplossen van actuele problemen. Door deze documenten toegankelijk te houden, moet het warm water niet steeds opnieuw uitgevonden worden.

Laatst kwam het belang van archieven in een bouwcontext nog bijzonder goed in beeld. In 2016 en 2017 werden in verschillende Brusselse tunnels immers betonscheurtjes vastgesteld. Voor de reparatie ervan was men aangewezen op de oude bouwplannen. Mededelingen als zouden de plannen opgepeuzeld zijn door muizen, bleken gelukkig te berusten op een misverstand...

3. Bedrijfsarchief als collectief geheugen van de maatschappij

Als bouwbedrijf heb je een belangrijke impact op de gebouwde omgeving. Deze bebouwde omgeving speelt een belangrijke rol in het leven van de mensen die ermee in aanraking komen, of ze nu omwonenden, gebruikers of simpelweg toeristen zijn. Je archief, dat de totstandkoming van de gebouwde omgeving documenteert, is dan ook bijzonder waardevol. Daarnaast is het archief de neerslag van de investeringen van verschillende groepen mensen, zowel binnen het bedrijf als op de werf. Of het nu gaat om de bouw van een gotische kathedraal, een moderne hangbrug of een nieuw torengebouw, het archief van een project is een onmisbare schakel om de geschiedenis ervan te schrijven.

Het archief van aannemersbedrijf Blaton dat in de Archives d'Architecture Moderne wordt bewaard, bevat enorm veel informatie die een bredere maatschappelijke relevantie heeft. Léon Stynen, Henry Van de Velde en Victor Horta zijn enkele van de namen waarvan er zich stukken in het archief bevinden. Het hoeft geen verdere argumentatie dat deze figuren zonder meer deel uitmaken van ons collectief geheugen.

4. Goed bestuur

Archiefdocumenten laten ook controle en verantwoording toe. De raad van bestuur kan bijvoorbeeld beter worden geïnformeerd met een archief op orde. Van een onderneming wordt eveneens verwacht dat zij op een goede en transparante manier wordt bestuurd. Hierbij helpt het als men snel zaken uit het verleden terug kan vinden in het bedrijfsarchief: archiefdocumenten laten controle en verantwoording toe.

Om te voldoen aan de standaard voor kwaliteitsmanagement ISO 9001 is een gestroomlijnde informatiehuishouding cruciaal.

Terug naar de hoofdpagina.