Lezing en congres

Studiedag Omgaan met erfgoed in privébezit

vr, 15/06/2012 - 09:30

Op 15 juni vindt de studiedag over het bewaren, ontsluiten, zichtbaar(der) maken en openstellen van erfgoed in privébezit plaats. Met dit colloquium willen de organisatoren nagaan hoe private organisaties/personen hun erfgoedcollectie op een goede manier kunnen bewaren, ontsluiten, zichtbaar(der) maken en openstellen voor het grote publiek.

Inschrijven kan tot 12 juni 2012 via info@stichtingdebethune.be. Gelieve uw naam, adres en functie te vermelden en aan te geven of u zal blijven voor de broodjeslunch.

Programma:

9.30 Ontvangst en koffie
10.00 HET BEWAREN VAN ERFGOED IN PRIVÉBEZIT: EIGENAARS AAN HET WOORD

- Inleiding en voorstelling van de Stichting de Bethune (Gwenny Vlaemynck – Stichting de Bethune)
- Voorstelling van The Maarten Van Severen Foundation (Eva Van Regenmortel – The Maarten Van Severen Foundation)
- Voorstelling van de Stichting de Moffarts (Siger Zeischka – Stichting de Moffarts)

11.00 Discussiemoment
11.15 HET IN BEWARING GEVEN VAN ERFGOED IN PRIVÉBEZIT

- Een Belga rook je nooit alleen: het erfgoed van de tabaksverwerkende nijverheid niet laten opgaan in rook? Casus Vander Elstcollectie (Vincent Verbrugge, Nationaal Tabaksmuseum)
- Archieven van private personen en instellingen: de ervaringen van het Belgische Rijksarchief (Hendrik Callewier, Rijksarchief Kortrijk)
- De ervaringen van het Letterenhuis met erfgoed in privébezit (Leen van Dijck, Letterenhuis)
- Een tweesporenbeleid: ondersteuning ter plaatse versus bewaargeving van privaat erfgoed (Godfried Kwanten, KADOC-KU Leuven)

12.15 Discussiemoment

12.30 Broodjeslunch
13.30 HET BEWAREN VAN ERFGOED IN SITU

- Oost west, thuis best? Bewaren van private religieuze erfgoedcollecties in situ: uitdagingen, spanningsvelden en toekomstpotentieel (Julie Aerts, CRKC)
- Verzekerde bewaring? Omgaan met archief in privébezit (Michel Vermote, Archiefbank Vlaanderen)

14.00 Discussiemoment
14.15 OMGAAN MET DIGITAAL ERFGOED IN PRIVÉBEZIT

- Een standaard metadataprofiel voor kunstenaarsarchieven (Bert Lemmens, Packed vzw)
- SOS digitaal: dagelijks archiveren met de AMVBdigigids (Stephanie Aertsen, AMVB)
- Digitale architectuurarchieven (Annelies Nevejans, CVAa)

15.00 Discussiemoment

15.15 Koffie
15.45 Korte toelichting bij het cultureelerfgoedbeleid en omgaan met erfgoed in privébezit (Marina Laureys, Afdelingshoofd Erfgoed)
16.00 Afsluitend panelgesprek over de rol en verantwoordelijkheden van de overheid, erfgoedinstellingen en privébezitter, o.l.v. Carine Dujardin (KADOC-KU Leuven)
16.30 Receptie

Extra informatie

Organisatie: 
Stichting de Bethune i.s.m. KADOC-KU Leuven, Erfgoedcel Kortrijk, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, FARO en CVAa
Locatie: 
Stadhuis - Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
Contactpersoon: 
Gwenny Vlaemynck