Actueel

(c) Freepik
Cursus en workshop
18 april 2018 tot 08 juni 2018
Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert samen met andere partners uit de culturele archiefwereld, een vorming voor bedrijven en vzw's over het...
Nieuws
Op 18 mei 2018 vindt het 31ste Joint Doctoral Seminar in History and Theory of Architecture plaats in Hasselt. Doctoraatsstudenten en onderzoekers...
Nieuws
Vanaf 1 januari 2018 verdwijnen de namen Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en Architectuurarchief Provincie Antwerpen en vormen ze samen het...
Bezoek aan BP-building en omgeving onder leiding van Expeditie De Stad, 9 december 2017
Nieuws
Van 7 tot 9 december 2017 verzamelden meer dan 100 Vlaamse, Belgische en internationale onderzoekers, erfgoedwerkers, studenten, monumentenzorgers en...
Nieuws
De publicatie Van Bouwsteen tot grafbedekking, de stenen erfenis van Henry van de Velde gaat over de gigantische hoeveelheid Maulbronner zandsteen...
Lezing en congres
19 december 2017
Het debat rond de herbestemming van kerkgebouwen heeft de laatste jaren ook in Vlaanderen een hoge vlucht genomen. Tientallen parochiekerken zullen...
Nieuws
Het onderzoeksteam Histoire et Critique des Arts (EA1279) van de universiteit Rennes 2 is op zoek naar een postdoctoraal onderzoeker, als onderdeel...
Lezing en congres
19 december 2017
Op 19 december 2017 vindt het 30ste Joint Doctoral Seminar in History and Theory of Architecture plaats in Brussel. Doctoraatsstudenten in...
Nieuws
Voor de verdere uitbouw van de archiefwerking is het Vlaams Architectuurinstituut op zoek naar een deeltijdse teamcoach voor het Architectuurarchief...
Nieuws
Het project The archives @ the architects is afgerond. In de loop van 2016 en 2017 onderzochten het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen en...

Pagina's