Preservatie van CAD: Archiveringsformaten voor 3D CAD

Hier vindt u een overzicht van bestandsformaten die het meest geschikt zijn voor preservatie van 3D CAD op de lange termijn. Voor de lange termijn bewaring van 3D CAD is er momenteel geen enkel bestandsformaat dat aan alle eisen van een archiveringsformaat voldoet. (Lees hier de criteria van een archiveringsformaat.) Bekijk daarom zeker het advies met aanbevolen acties.  Laat u in uw keuze voor een archiveringsformaat leiden door:

  • de essentiële eigenschappen: Wat wil ik precies van mijn CAD-bestand bewaren? (Lagen, kleuren, lettertypes, metadata...)
  • het toekomstige gebruik: Publicatie op het web? Hergebruik in een nieuw project? Wettelijke bewaring? Als documentatie?... 
  • kosten en baten: Hoeveel kost de benodigde software? Hoeveel manuren vereisen de migraties?...  
  • De hanteerbaarheid van de werkprocessen: Hoe ingewikkeld is het om een oorspronkelijk formaat om te zetten naar een archiveringsformaat? 

1) DXF (ASCII-versie)

DXF is een open formaat en daarom het best geschikt voor archivering van DWG-bestanden op de langere termijn. De migratie van DWG naar DXF gaat goed voor oudere DWG-formaten, doch voor recentere DWG-formaten is de ondersteuning beperkter, waardoor dit regelmatig fouten kan geven.

Voor DXF dient altijd de ASCII-versie en niet de binaire versie te worden gebruikt. De ASCII-versie wordt beter ondersteund door softwarebibliotheken.

Te gebruiken voor: DWG-bestanden, VWX-/MCD-bestanden

DXF op de website van CEST

2) DWG

DWG kan omwille van zijn grote marktpenetratie als archiveringsformaat naar voren worden geschoven, maar omdat het hier een gesloten formaat betreft, geniet DXF de voorkeur. 

DWG op de website van CEST

3) Collada

Collada is een open, XML-gebaseerde standaard voor het uitwisselen van 3D-objecten tussen applicaties zoals Maya, 3ds Max, MeshLab, Blender en andere. Er is een softwarebibliotheek (OpenCollada) en een validator beschikbaar. Collada blijkt voor SKP-bestanden een beter resultaat te geven dan DXF.

Te gebruiken voor: SKP-bestanden

Collada op de website van CEST

4) PDF/E-2

De ondersteuning van PDF voor 3D CAD is momenteel nog beperkt, aangezien er gespecialiseerde software nodig is om de migratie uit te voeren. Bij autonoom gebruik van Adobe Acrobat krijg je bv. een 2d-voorstelling.  PDF/E-2 wordt momenteel nog ontwikkeld, maar deze versie zal X3D-codering van driedimensionale objecten ondersteunen. Dit betekent dat PDF/E-2 mogelijk de nieuwe standaard kan worden voor archivering van 3D CAD bestanden. Wordt opgevolgd...