Digitaal Erfgoed

De sectie Digitaal Erfgoed is vooral gewijd aan de lange termijn bewaring van digital born informatie bij architectenbureaus. In 'architecten en digitaal documentbeheer: enkele richtlijnen' worden basisrichtlijnen uitgezet waaraan architecten zelf zouden moeten voldoen voor een duurzaam beheer van hun digitale informatie. De rest van de sectie gaat over de langetermijnbewaring van CAD-bestanden. Indien u nieuw bent in de materie kunt u de adviezen best van voor naar achter overlopen.

Volgende vragen worden behandeld: Wat wordt onder CAD-bestanden verstaan en hoe kunt u CAD-bestanden raadplegen wanneer u zelf niet over CAD-software beschikt? Wat is precies de problematiek met betrekking tot hun bewaring en welke strategieën bestaan er om dit probleem aan te pakken? Wat zijn momenteel de beste praktijken voor de langetermijnbewaring van CAD? De laatste adviezen geven tot slot een overzicht van bestandsformaten die het meest geschikt zijn voor de langetermijnbewaring van de verschillende types CAD-bestanden.

De digitalisering van analoge objecten in 3D wordt binnen de culturele erfgoedsector steeds meer toegepast. Ze bieden het grote voordeel dat een ingescand object langs alle kanten kan worden geraadpleegd. In dit advies volgt een oplijsting over relevante projecten en richtlijnen rond 3D-digitalisering in de erfgoedsector.

Enkele eenvoudige organisatorische maatregelen die architectenbureaus kunnen nemen tijdens het beheer van hun digitale documenten. Deze maatregelen zijn nuttig voor de dagelijkse werking én zullen toekomstige bewerking van het archief vergemakkelijken.

De bewaring van digitale design bestanden wordt ondertussen meer en meer onderzocht. Ook in andere landen herkent men de nood aan goede praktijken voor het behoud ervan. In dit advies geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste internationale projecten die zich op deze kwestie hebben gericht.

In een architectenbureau komen globaal 4 types digitale grafische documenten voor:

Digitale informatie wordt opgeslagen in bestanden, gestructureerd in een bestandsformaat. De software die deze bestanden kan weergeven op een computerscherm noemt men viewers.
Vind hier een overzicht van gratis beschikbare viewers voor CAD-bestanden.

Met de komst van CAD in het designproces beschikken architecten en designers over een enorme waaier aan mogelijkheden die nu nog steeds uitgebreid wordt. Dit maakt van de archivering van de ontwerppraktijk een huzarenstukje dat meer vraagt dan een louter technologische oplossing.

Vind hier een korte uiteenzetting over migratie, emulatie en system imaging, de criteria van een CAD-archiveringsformaat en een overzicht van momenteel beschikbare archiveringsformaten.

Hier vindt u een oplijsting van acties die moeten leiden tot een duurzame bewaring van CAD-bestanden.

Hier vindt u een overzicht van een aantal geschikte bestandsformaten voor de preservatie van 2D CAD op de lange termijn. In vergelijking met 3D CAD, is de preservatie van 2D CAD relatief eenvoudig aangezien er hiervoor wel een aantal formaten zijn die voldoen aan de criteria voor archiveringsformaten.

Hier vindt u een overzicht van bestandsformaten die het meest geschikt zijn voor preservatie van 3D CAD op de lange termijn. Voor de lange termijn bewaring van 3D CAD is er momenteel geen enkel bestandsformaat dat aan alle eisen van een archiveringsformaat voldoet. Bekijk daarom zeker het advies met aanbevolen acties. Laat u in uw keuze voor een archiveringsformaat leiden door de essentiële eigenschappen die u wilt bewaren, het toekomstig gebruik van de CAD-bestanden, een kosten/baten-analyse en de complexiteit van de migratietrajecten.

Hier vindt u een overzicht van een aantal geschikte bestandsformaten voor de preservatie van 3d-vectorbestanden of -geometrieën op de lange termijn. Indien u van een 3D CAD-bestand behalve de vormelijke informatie geen andere intelligentie zoals kleur, tekst of lagen wilt bewaren, kunnen deze bestandsformaten ook geschikt zijn als archiveringsformaat.