Maquettes

Het CVAa verzamelt zoveel mogelijk informatie rond maquettes op de projectpagina maquettes, waar informatie over publicaties, studiedagen en tentoonstellingen te vinden is.

Maquettes worden vaak gemaakt uit zeer hybride materialen. De combinatie van verschillende materiaalsoorten zoals papier, (schuim-)karton, hout, kurk, kunststoffen, gips, metaal, lijm en andere grondstoffen versnellen de degradatie. Bovendien worden tal van technieken gebruikt om materialen te bewerken (patineren, verven, etsen, ‘freeswerk’,…). Bewaring van maquettes is daarom zeer moeilijk. Het is immers onmogelijk de ideale bewaarcondities te bewerkstelligen voor alle materialen.

Enkele richtlijnen:

Steeds meer architectenbureaus maken gebruik van CAD-CAM. Hierbij wordt een digitaal 3d-model (CAD) met behulp van additive manufacturing of 3d-printen fysiek 'uitgeprint' (CAM). Deze ontwikkeling is een logische stap na de introductie van CAD-tekenprogramma's in de ontwerppraktijk van architecten. De resultaten die met behulp van deze technologieën zijn bereikt, behoren tot het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving. Door de grote verscheidenheid aan printtechnieken, de snelle ontwikkeling van de technologie en de beperkte duurzaamheid van de gebruikte materialen, wordt de duurzame bewaring ervan echter aanzienlijk bemoeilijkt.

Doorheen de jaren zijn er verschillende technieken ontwikkeld om digitale modellen om te zetten in fysieke, 3d-geprinte materialen. Op deze pagina zetten we de zes meest courante procédés kort uiteen.