Mondelinge geschiedenis

Mondelinge geschiedenis of oral history is het hele spectrum van activiteiten dat gemoeid is met het interviewen van getuigen om het verleden te (re)construeren. Het bevat steeds volgende onderdelen:
  • het definiëren van een doelstelling van het project
  • het lokaliseren en afbakenen van potentiële getuigen in functie van de doelstelling
  • het selecteren en contacteren van de informanten
  • het opstellen van een vragenlijst 

Voor het uitvoeren van een oral history project dienen een aantal regels in acht te genomen te worden. Hier vindt u enkele hulpmiddelen.

Oral history wordt vrij frequent gebruikt bij architectuurhistorisch onderzoek en architectuurtentoonstellingen in Vlaanderen en België. Slechts een beperkt aantal opgenomen interviews is tot hiertoe ontsloten (beluister- of bekijkbaar, dan wel in transcriptie).

Enkele voorbeelden van oral history projecten in het buitenland:

Chicago Architects Oral History Project (USA)