Schenk een archief

Ook particulieren (architecten, vormgevers,…) kunnen hun archief deponeren bij een bewaarinstelling. Private archieven kunnen worden overgedragen door middel van een schenking of inbewaargeving.

Privébeheerders van architectuurarchieven willen deze archieven om allerlei redenen soms nog enige tijd zelf bewaren. Het CVAa kan in dat geval tijdens een plaatsbezoek alvast een inschatting maken van de staat en de omvang van het archief. Indien de beheerder hiermee instemt, maakt het CVAa dan ook graag een beknopte archiefbeschrijving op, voor de Databank Architectuurarchieven.