Vind een architect / archief

Behalve algemene zoekmachines (Google, De Witte Gids) zijn er meer gerichte zoekmethodes. Een greep uit het aanbod.

Het CVAa verzamelt zoveel mogelijk informatie over personen, organisaties en archieven die met architectuur te maken hebben in een centrale databank. Zoek hier de naam van een architect, vormgever of organisatie.

Architectuurarchieven in Vlaanderen, een publicatie van het CVAa, schetst een beeld van het architectuurarchieflandschap in Vlaanderen en geeft een overzicht van de diverse bewaarplaatsen van architectuurarchieven. Dit boek is een stand van zaken (anno 2006) en geen definitieve meting, maar het kan zeker een handig hulpmiddel vormen bij het begin van een onderzoek. Het boek is gratis te downloaden op de publicatiepagina van het CVAa.

Via online inventarissen van het bouwkundig erfgoed kan je op zoek gaan naar de realisaties van een architect. Je kan doorgaans op ‘persoon’ zoeken of geografisch. Inventarissen nemen gebouwen op die op een of andere manier opmerkelijk zijn en zijn dus geen exhaustieve lijsten van wat er gebouwd is.

Een beperkt aantal instellingen in België is gespecialiseerd in het verzamelen en ontsluiten van architectuurarchieven, bijvoorbeeld het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, het Sint-Lukasarchief of de Archives d’Architecture moderne. Architectuurarchieven komen ook voor in andere bewaarinstellingen, zoals de ‘kleurarchieven’ Amsab-ISG, ADVN, KADOC-KU Leuven, Liberaal Archief, of het AMVC Letterenhuis, universiteitsarchieven, stadsarchieven enz.

Andere databanken die informatie over architecten en hun archief kunnen opleveren, zijn het Architectenrepertorium van het Stadsarchief Oostende, de databank van de Orde van Architecten (actieve architecten), de databank met architectuurarchieven van de Franstalige gemeenschap, …
Zie Links, rubriek Databanken architecten en architectuurarchieven