Vind een gebouw

Via online inventarissen van het bouwkundig erfgoed kan u op zoek gaan naar de realisaties van een architect. U kan doorgaans op ‘persoon’ zoeken of geografisch. Inventarissen nemen gebouwen op die op een of andere manier ‘opmerkelijk’ zijn en zijn dus geen exhaustieve lijsten van wat er gebouwd is.

In gemeentearchieven kan u in de reeks bouwdossiers nakijken of er een dergelijk dossier voor uw woning of het gebouw dat u bestudeert, bewaard is. Voor het opvragen van een bouwdossier heeft u meestal de naam van de oorspronkelijke bouwheer en het bouwjaar nodig. Deze gegevens kan u verkrijgen op de Administratie van het kadaster...

Wanneer u op zoek bent naar informatie over kerken en andere religieuze gebouwen, kan u, behalve in inventarissen en gemeentearchieven ook terecht in het archief van de kerkfabriek, in het archief van het bisdom of in het provinciaal archief...

Op zoek naar de eigendoms- of bebouwingsgeschiedenis van een specifiek pand? In deze rubriek vindt u een overzicht van interessante bronnen die u hiermee kunnen helpen.

In inventarissen bouwkundig erfgoed zijn sporadisch afbeeldingen terug te vinden van de beschreven gebouwen...