• Le Cottage (c) Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
  • L'Émulation (c) Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
  • La Cité (c) Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

10 jaar CVAa / Het zout van de polemiek. Project architectuurtijdschriften

Op vraag van enkele architectuurbibliotheken startte het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven in 2008 een project op rond architectuurtijdschriften. Tijdschriften vormen een belangrijke neerslag van de architectuurcultuur van een bepaalde periode. Ze weerspiegelen netwerken van architecten, critici, historici, ondernemers en zijn onschatbare bronnen van informatie over het architecturale leven en voor het bestuderen van architecturale beeldvorming, via tekst en illustraties, tekeningen en fotografische reproducties.

Om deze tijdschriften beter te beschermen tegen slijtage door veelvuldig gebruik, diefstal en andere bedreigingen, werkte het CVAa aan een betere coördinatie tussen de verschillende kleine en grote architectuurtijdschriftencollecties in Vlaanderen en daarbuiten. Met een groep partnerbibliotheken werden een dertigtal Belgische tijdschriften nauwkeurig op nummerniveau opgelijst. Die gegevens voerde het CVAa in in Antilope, waardoor deze deelcollecties beter terugvindbaar zijn voor onderzoekers. Van een aantal bibliotheken die toen nog geen online inventaris hadden, werd zo alvast een deel van hun collectie voor het eerst ontsloten via het web.

Parallel met deze registratieronde en een eraan gekoppelde ruilronde voerde het CVAa voorbereidend onderzoek naar de complexe opdracht van het digitaliseren van tijdschriften. Dit onderzoek leidde tot een voorlopig lastenboek, voorgelegd tijdens een expert meeting op 26 juni 2012. De uitgebreide feedback tijdens deze bijeenkomst neemt het CVAa mee in de eerste stappen naar een echt digitaliseringsproject. 

In de marge van het project kwamen enkele afgevoerde collecties van architectuurtijdschriften bij het CVAa terecht, van onder andere de VUB en van architecten Jan Erauw, Julo Demeyere en Groep ARCHO. Na een uitgebreide herbestemmingsronde geeft het CVAa de overblijvende nummers weg tussen 10 en 16 oktober 2013 op een tijdschriftenmarkt in deSingel.

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven viert in 2013 zijn tiende verjaardag. Wekelijks zetten we momenten van tien jaar werk in de kijker: bijzondere stukken uit opgespoorde archieven die een veilig onderkomen vonden, tentoonstellingen en projecten, de vele partners met wie we samenwerkten. Bekijk hier de andere berichten uit de reeks.