• Tijdschriftenmarkt CVAa 10-16 oktober 2013
  • Opbouw tijdschriftenmarkt CVAa 9 oktober 2013

Afvoer architectuurtijdschriften

In de marge van het partneroverleg rond architectuurtijdschriften ving het CVAa een reeks afgevoerde collecties op, met het oog op herverdeling onder de partners. Een groot aantal nummers kon worden doorgegeven aan deze architectuurbibliotheken, die zo hun collectie konden vervolledigen. Wat overbleef, werd tussen 10 en 16 oktober 2013 aangeboden aan overige geïnteresseerden op een tijdschriftenmarkt in deSingel. Nagenoeg alle architectuurtijdschriften die het CVAa toen gratis weggaf, kregen een nieuwe bestemming. Architectuurstudenten en andere liefhebbers daagden in grote getale op om nummers van A+, Archis, Deutsche Bauzeitschrift, La Maison en andere tijdschriften mee te nemen voor hun persoonlijke collectie.

Vandaag vangt het CVAa zelf geen afgevoerde tijdschriften meer op. We informeren wel mogelijk geïnteresseerden uit het partnernetwerk wanneer ons afgevoerde collecties worden aangeboden. Voor meer informatie, neem contact op met ellen.vanimpe@vai.be.

Terug naar het Project Architectuurtijdschriften