• La Cité. Blue Mountain project, Princeton University
  • Le Béton Armé. Collectie UGent

Belgische architectuurtijdschriften online

Momenteel zijn een vijftal Belgische architectuurtijdschriften digitaal beschikbaar, maar omwille van auteursrechten zijn ze niet allemaal online doorzoekbaar. 

Bâtir (1932-1940), L'Ossature métallique (1932-1954), Bulletin des métiers d'art (1901-1914) en Bouwkunst en wederopbouw (1941-1944)

L'Émulation, Bâtir en L'Ossature métallique maakten deel uit van het project Digitalisering Belgische architectuurtijdschriften, op initiatief van het CVAa, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteit Gent en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In een vervolgproject werden daar nog Bulletin des métiers d'art en Bouwkunst en wederopbouw aan toegevoegd. Van deze zes tijdschriften zijn de jaargangen tot de Eerste Wereldoorlog online beschikbaar. De overige tijdschriften en jaargangen zijn doorzoekbaar in de leeszalen van de beide bibliotheken.

Le Béton Armé (1898-1939)

De digitalisering van Le Béton Armé kwam er op initiatief van dr. Stephanie Van de Voorde (UGent/VUB), met steun van de Universiteitsbibliotheek Gent en de Cité Chaillot. Het gaat om een digitalisering gericht op gebruik en niet in eerste instantie op duurzaamheid van de gedigitaliseerde bestanden. Beide types van digitaliseringstraject hebben uiteraard voor- en nadelen.

Journal de l'architecture et des arts relatifs à la construction (1848-1856)

De digitalisering van een van de oudste Belgische architectuurtijdschriften, het Journal de l'architecture et des arts relatifs à la construction (1848-1852) en opvolger Journal belge de l'architecture et de la science des constructions (1853-1856), gebeurde binnen de overeenkomst die Googlebooks aanging met de Universiteitsbibliotheek Gent. De (onvolledige) digitale versie van dit 19de-eeuwse tijdschrift is toegankelijk via de catalogus van de UGent.

La Cité (1919-1935)

La Cité werd gedigitaliseerd binnen het Blue Mountainproject van de universiteit van Princeton (USA). Dit project digitaliseert 'historic avant-garde periodicals for digital research'. Voorlopig is La Cité het enige Belgische tijdschrift dat binnen dit project gedigitaliseerd werd. 

L'Art moderne (1881-1914)

De Digithèque van de ULB digitaliseert eveneens tijdschriften, voornamelijk literaire bladen, waarvan enkele ook voor de architectuurgeschiedenis interessant kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld L'Art moderne. Revue critique des arts et de la littérature. Dit tijdschrift volgde de avant-garde rond Les XX en La Libre Esthétique van nabij, het milieu waarin Henry van de Velde en anderen hun overstap maakten van schilderkunst naar de toegepaste kunsten en de architectuur en zo mee de Belgische art nouveau tot ontwikkeling brachten in de jaren 1890.

Bekijk ook de pagina Buitenlandse architectuurtijdschriften online met buitenlandse titels en digitaliseringsprojecten.