Documentatie Belgische architectuurtijdschriften

Het partnerproject rond Belgische architectuurtijdschriften, dat het CVAa in 2008 opstartte, leverde een aantal instrumenten op waar onderzoekers en bibliothecarissen gebruik van kunnen maken. We brengen ze even samen op deze pagina.

1. Excellijsten

Om het oplijstwerk te vereenvoudigen voor de bibliothecarissen van ons partnerproject maakte het CVAa excellijsten op van een reeks Belgische architectuurtijdschriften. De partners konden eenvoudig hun bezit aankruisen per nummer. De lijsten geven titels, ondertitels, jaargang- en nummerindeling weer en kunnen ook na het project een handig hulpmiddel zijn. We maken ze hier beschikbaar. 

Volgende tijdschriften zijn in de lijst opgenomen: Architecture, Art de bâtir / Architecture Urbanisme Habitation / Habitat et Habitation / Habitat, Art et Technique, Bâtir, Bouwen en Wonen, Bouwkunst en Wederopbouw, Bulletin des métiers d'art, Les Cahiers de l'urbanisme, Clarté, Le Document, L’Émulation / Rythme, L'Époque, L’Habitation à bon marché, La Cité, Le Cottage, Huisvesting, KMBA, La Maison / Environnement, L'Ossature métallique, La Technique des Travaux, Le Home, Opbouwen + Kunst, La Revue documentaire, Reconstruction, Tekhné, Vademecum voor het Bouwvak / Bouwgids, Kijk, Intérieur, Interieur, Wonen / Habiter.

2. Antilope

Van het merendeel van bovenstaande tijdschriften zijn de bezitsgegevens van de partnerbibliotheken nu accuraat weergegeven in de databank Antilope, de collectieve catalogus van tijdschriften aanwezig in Belgische wetenschappelijke bibliotheken.

3. Documentatie 

Ter voorbereiding van een expert meeting rond digitalisering in 2012 werd een werkdocument opgemaakt met beknopte informatie over Belgische architectuurtijdschriften. Dit document kan u hier raadplegen.