Erfgoed en bouwbedrijf / Algemene aandachtspunten voor erfgoedbeheer

Erfgoedbeheer is geen kerntaak voor een bouwbedrijf. Het is nu eenmaal een realiteit dat een bouwbedrijf in de eerste plaats bouwprojecten moet opleveren. Daarnaast zien we dat veel bouwbedrijven zich niet bewust zijn van de waarde van hun erfgoed.

Het resultaat is dat veel waardevolle kennis verloren raakt met het vertrek van medewerkers en dat archief- en collectiebeheer vaak ad hoc gebeurt. Bijvoorbeeld: Waar ga je bij een verhuis met je oude archieven naartoe? We merken dat dit tot gevolg heeft dat beslissingen vaak ondoordacht gebeuren. Een ander gevolg is dat archieven en collecties eerder als een probleem dan als waardevol bedrijfsbezit worden gezien.

Goed erfgoedbeheer houdt in dat bedrijven de ad hoc-aanpak achterwege laten en georganiseerd gaan werken naar resultaten toe.
Dit houdt in dat een visie wordt ontwikkeld en dat er mensen, middelen, tijd en knowhow wordt gereserveerd voor het erfgoedbeheer. Denk daarom na over volgende zaken:

  • Wat willen we bereiken? (Een gestroomlijnd informatiebeheer? versterking van de bedrijfsidentiteit?...)
  • Welke concrete resultaten streven we na? (Een afgesloten en beveiligd archiefdepot? Een beeldbank met foto's? In elke editie van het bedrijfsblad een historisch stukje?...)
  • Hoe organiseren we het erfgoedbeheer? (Wie worden de verantwoordelijken? Bij welke dienst wordt het erfgoedbeheer ingeschaald?...)
  • Welke middelen reserveren we voor erfgoedbeheer? (Wat is het budget? Hoeveel VTE is nodig? Welke investeringen in knowhow zijn nodig?...)

Zorg ervoor dat je de doelstellingen realistisch stelt. Kun je als bedrijf maar maximaal 5 werkdagen per jaar vrijmaken voor erfgoedbeheer, stem je acties dan daarop af. Het is vooral belangrijk dat de prioriteiten duidelijk in kaart zijn gebracht.

Maak bij de benodigde middelen een onderscheid tussen personeelskosten, recurrente kosten (onderhoud depots, IT-kosten...) en eenmalige kosten (aankoop archiefkasten, websiteontwikkeling...)

Ga voor knowhow zeker ook eens te rade bij externe partners. Ook in de erfgoedsector bestaan veel organisaties die je graag bijstaan met advies. Het CVAa maakt als expertisecentrum voor de gebouwde omgeving bouwbedrijven graag wegwijs.

Terug naar de hoofdpagina.