• (c) Karin Borghouts

Erfgoed en bouwbedrijf / archief- en informatiemanagement

Het archief is het geheugen van je bedrijf. Archiefdocumenten documenteren de strategische beslissingen die werden genomen, de financiële geschiedenis van het bedrijf, de veranderingen in het personeelsbestand, de procedures en werkprocessen, de werforganisatie enz. Mits goed beheerd en geordend, kan het archief een bron aan informatie zijn voor het bedrijf.

Op deze pagina's hebben we niet enkel aandacht voor het beheer van je oude archieven, maar ook voor het beheer van je actuele informatie. De kwaliteit van je archief van morgen is immers afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die je vandaag vormt. Je informatiebeheer gaat je archiefbeheer met andere woorden vooraf.

De volgende pagina’s maken je wegwijs in enkele basisaspecten van archiefmanagement:

Terug naar de hoofdpagina.