• België bouwt – La Belgique construit 1936-2016 - afbeelding: La Page
woensdag, 11 oktober, 2017 - 11:45

Erfgoed en bouwbedrijf / België bouwt: grote bouwbedrijven documenteren zelf hun geschiedenis

Initiatieven om bedrijfserfgoed in de kijker te zetten, hoeven niet enkel van de archiefvormer zelf te komen. Ook de beroepssector zelf kan aan de slag gaan om het erfgoed van bedrijven in de sector toegankelijk te maken. Het biedt de kans om een breder historisch overzicht te schetsen omdat het zich niet op één enkel archief of één enkele collectie focust.

De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (ADEB-VBA) kwam ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan met een publicatie over de meest symbolische bouwwerken in België. België bouwt - La Belgique construit 1936-2016 werd gerealiseerd in samenwerking met de Archives d’Architecture Moderne (AAM). Het boek is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen een erfgoedinstelling en een beroepsorganisatie. Het boek belicht vooral bouwwerken van leden van ADEB-VBA. Door archieffoto’s worden de werven weer tot leven gebracht. Het boek doorloopt aan de hand van min of meer chronologische hoofdstukken de periode van 1936 tot 2016 en behandelt zowel historische als maatschappelijke kwesties.

AAM nam het initiatief en presenteerde ADEB-VBA een voorstel om een boek te publiceren ter gelegenheid van diens 80-jarig jubileum. In overleg werd de inhoud bepaald en werd gezocht naar gespecialiseerde auteurs voor de verschillende hoofdstukken. Bij het verzamelen van beeldmateriaal werd aan elk lid van ADEB-VBA gevraagd om foto’s te bezorgen van sleutelprojecten. Ook in de eigen archieven van AAM werd gezocht naar passende beelden en bruikbare informatie. Het resultaat werd gepubliceerd in januari 2016.

Deze case werd ook gepubliceerd op bedrijfserfgoed.be

Terug de praktijkvoorbeelden.

Terug naar de hoofdpagina.