• (c) CVAa

Erfgoed en bouwbedrijf / collectiebeheer

Naast archieven, kennis en documentatie kunnen we binnen bouwbedrijven ook andere verzamelingen vinden, zoals maquettes van gebouwen, een verzameling werktuigen, materiaalbibliotheken, of gewoon de kunstcollectie van een bedrijf. Ook deze verzamelingen of collecties bezitten natuurlijk een eigen unieke waarde, wat maakt dat ze goed moeten worden beheerd.

Wat verstaan we onder collecties?

Veel bedrijven leggen collecties aan van allerlei soort. Deze collecties worden verzameld vanuit de eigen activiteiten of gewoon uit interesse of praktisch nut. Het kan hier zowel om digitale als analoge collecties gaan. Een vakbibliotheek is een typische vorm van een collectie.

Specifiek voor bouwbedrijven denken we dan aan objecten als tekeningen, maquettes, 3D-modellen, werktuigen, bouwmaterialen… Voor buitenstaanders zijn deze objecten vaak visuele getuigen van de bouwpraktijk. Ze spreken tot de verbeelding en kunnen dus als uithangborden dienen voor het bouwbedrijf.

Merk op dat het vaak gaat om archiefstukken, die niet beheerd worden als een archief, maar als object binnen een collectie, omdat dit vaak handiger is. Zo komt het vaak voor dat tekeningen uit de dossiers van de bouwprojecten worden gehaald om te bewaren als een collectie tekeningen, omdat er op die manier betere zorg kan worden verleend aan de tekeningen en deze eenvoudiger raadpleegbaar zijn. Ook bij foto’s is dit vaak het geval. Dit is geen verkeerde praktijk, zolang de herkomst van de tekening of foto uit de archiefcontext (de desbetreffende reeks of het desbetreffende dossier) wordt geregistreerd.

Vind hier meer info over de verschillen tussen archieven en collecties

Soorten objecten

In deze pagina’s bespreken we enkele collecties die vaak voorkomen en de wijze waarop je ze kunt beheren.

Meer informatie over het beheren van collecties vind je op depotwijzer.be.

Terug naar de hoofdpagina.