• KM-huis

Erfgoed en bouwbedrijf / het KM-huis

Het KM-huis is een handige voorstelling die helpt om alle facetten van kennismanagement te begrijpen. Via Fedweb biedt de federale overheid het als een tool aan voor haar personeel. 

  • Library: instrumenten om expliciete kennis te formaliseren, op gestructureerde wijze te registreren en te delen (bibliotheken, documentaire databanken …)
  • Coffee corner: instrumenten om het wederzijdse vertrouwen en het informeel delen van kennis te bevorderen (ontspanningsruimtes, gezamenlijke ontspanningsactiviteiten…)
  • Auditorium: instrumenten om kennis door te geven aan een groep (informatiesessies, opleidingen…)
  • Experts corner: instrumenten om de vakexpertise te ontwikkelen en deze expertise ter beschikking te stellen van de organisatie (interne netwerken, contactlijsten van experts…)
  • Team rooms: instrumenten om de kennisdeling binnen de teams te ontwikkelen (integratietrajecten voor nieuwe medewerkers…)
  • Patio: instrumenten om kennis door te geven aan de hele organisatie (intranet, nieuwsbrieven…)
  • Hall: instrumenten om het uitwisselen van kennis met de buitenwereld te bevorderen (externe netwerken, trendwatching...) 
  • Cockpit: instrumenten om kennismanagement te sturen (strategische KM-plannen, boordtabellen…)

Terug naar kennismanagement en documentatie.

Terug naar de hoofdpagina.