• (c) Freepik

Erfgoed en bouwbedrijf / kennis documenteren

Een optimale documentatie en deling van kennis draagt bij tot de promotie en profilering van een bedrijf. Tegelijk kan kennis op termijn, wanneer de onmiddellijke praktische waarde ervan verminderd is, een erfgoedwaarde krijgen.

Kennis is ruim op te vatten, het gaat zowel om documenteerbare kennis als om ervaring. Kennis kan naast op papier en digitaal, via verschillende andere media vastgelegd of verzameld worden. De volgende voorbeelden tonen hoe je minder tastbare of minder visuele informatie toch kan documenteren.

Time-lapse

Door middel van time-lapse fotografie kan de voortgang van een werf gedocumenteerd worden. Niet alleen bezorgt de time-lapse van een bouwproject interessante informatie voor het geheugen van het bedrijf zelf, het is ook een mooi uithangbord voor (toekomstige) klanten.

Aannemersbedrijf Willemen documenteerde de afbraak en bouw van het voetbalstation Mechelen zorgvuldig aan de hand van een time lapse van de twee verschillende fases.

Fotoreportages

Het bouwbedrijf en de werf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die connectie kan gedocumenteerd worden door een fotoreportage van de voortgang van de werken. Je kan er voor zorgen dat elk jaar van enkele projecten door een professionele fotograaf beelmateriaal wordt vastgelegd. Professionele foto’s van afgewerkte projecten zijn niet enkel een mooi uithangbord voor (toekomstige) klanten. Zo'n reportage werkt ook retrospectief voor het bedrijf zelf: voor elk jaar heb je een visuele steekproef van voltooide projecten. En zo'n foto's zijn bijzonder waardevol. De tentoonstelling WERF!, in 2017 in Permeke, Antwerpen, illustreert dit.

Film

Bedrijfsinformatie kan ook op beeld vastgelegd worden. Ter promotie van het bedrijf kunnen filmpjes gemaakt worden met een voorstelling van de bedrijfsactiviteiten. Ook waardevolle kennis die anders verloren zou gaan, kan door middel van film toch gedocumenteerd worden. Het kan dan gaan om productieprocessen, bouwtechnieken en dergelijke.

In 2011 zette het Gentse meubelbedrijf Van Den Berghe-Pauvers haar activiteiten stop. In samenwerking met De Zwarte Doos, het Gentse stadsarchief, documenteerde het CVAa vlak voor de sluiting het productieproces van de meubelmakerij door middel van foto’s, een film waarin de verschillende machines in werking zijn, en korte interviews met de bedrijfsleider en de werknemers. Meer info vind je hier.

Interviews

Door interviews af te nemen van gepensioneerde werknemers kan minder tastbare kennis zoals ervaring met bepaalde bouwtechnieken toch vastgelegd worden. Het kan dan gaan om mondeling overgeleverde bedrijfspraktijken. Zowel vanuit het standpunt van interne kennisdeling als vanuit het erfgoedopzicht kan hier interessante informatie uit voortkomen.

Een interview met oudere werknemers is een prima manier om hen eens in de bloemetjes te zetten, maar ook om waardevolle kennis binnen het bedrijf te verankeren. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje naar de interviews die het CVAa afnam om de kennis van ambachtslui te capteren.

Wiki

Wil je kennis, verspreid over je hele bedrijf op één centrale plaats documenteren? Overweeg dan eens het gebruik van een wiki! Een wiki is een websitevorm die speciaal is ontwikkeld om collectief kennis bij te dragen. Zo kun je een wiki opzetten voor je eigen bedrijf. De software is in veel gevallen gratis en open source.

Het bekendste voorbeeld van een wiki – en meteen het bewijs voor kracht ervan – is natuurlijk Wikipedia. Wiki’s zijn ook het geliefde model voor softwareontwikkelaars om hun software te documenteren. Een wiki hoeft niet noodzakelijk publiek te zijn. Een Enterprise Wiki is bijvoorbeeld enkel toegankelijk voor medewerkers van het bedrijf.

Terug naar kennismanagement en documentatie.

Terug naar de hoofdpagina.