• (c) Jannoon028

Erfgoed en bouwbedrijf / kennismanagement en documentatie

Kennismanagement

Informatie is een belangrijke resource voor het bedrijf. Een deel van de kennis wordt geformaliseerd in documenten en handleidingen, maar de meeste kennis zit in de hoofden van de medewerkers. Het doel van kennismanagement (Knowledge Management, KM) is ervoor te zorgen dat kennis over bedrijfsactiviteiten en bedrijfsinformatie gedocumenteerd, gedeeld en ontwikkeld worden en dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor medewerkers in het bedrijf. 

Een handig hulpmiddel om de verschillende facetten van kennismanagement te begrijpen is het KM-huis.

Een optimale documentatie en deling van kennis draagt bij tot een stabiel kennisniveau binnen het bedrijf. Tegelijk kan kennis op termijn, wanneer de onmiddellijke praktische waarde ervan verminderd is, een erfgoedwaarde krijgen.

Kennis is daarbij ruim op te vatten, het gaat zowel om documenteerbare kennis als om ervaring. Het kan naast op papier en digitaal, via verschillende andere media vastgelegd of verzameld worden. Je kan minder tastbare of minder visuele informatie documenteren op verschillende manieren: op papier en digitaal maar ook via andere media. Hier vind je een overzicht van de mogelijkheden.

Documentatie

Anders dan archieven is documentatie een verzameling van documenten en informatie betreffende bepaalde feiten die bijeengebracht zijn met een bepaald doel. Je brengt bijvoorbeeld een handbibliotheek samen om snel veelgeraadpleegde publicaties in te kijken. Een verzameling productcatalogi leg je aan zodat werknemers snel de technische specificaties van bepaalde materialen ter hand kunnen nemen. Ook dergelijke documentatie kan uitgroeien tot een unieke verzameling.

Terug naar de hoofdpagina.