• L'Émulation, collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Partnergroep Beheer en ontsluiting van Belgische architectuurtijdschriften

Sinds 2008 coördineert het CVAa het in kaart brengen van het precieze bezit van afgesloten Belgische architectuurtijdschriften. Het project bestond uit:

  • een gedetailleerde oplijsting van het bezit van deze tijdschriften in de betrokken bibliotheken, op nummerniveau
  • het noteren van wijzigingen van titels en ondertitels doorheen de geschiedenis van het tijdschrift
  • het noteren van ruilbare dubbels
  • een onderlinge ruilronde tussen de actieve partners
  • het invoeren van de nieuwe bezitsgegevens in Antilope

Deze laatste stap, invoer in Antilope (Collectieve catalogus tijdschriften in Belgische wetenschappelijke bibliotheken), zorgt voor een betere online ontsluiting van deze tijdschriftencollecties. De uiteenlopende, niet-eenvormige of onvolledige beschrijvingen worden op basis van de nieuwe gegevens geüpdate. De tijdschriftcollecties van partners die momenteel nog niet over een online raadpleegbare catalogus beschikken, worden er bovendien beter toegankelijk door voor onderzoekers.

Bij het afronden van dit pilootproject werd een grondige evaluatie van de samenwerking en output voorzien. Een dergelijk pilootproject levert immers heel wat concrete informatie op wat betreft tijdsinvestering, samenwerking, resultaten op het vlak van bewaarbeleid et cetera.

Lees meer over de context en de resultaten van het project in het artikel 'Beheer en ontsluiting van Belgische architectuurtijdschriften. Een pilootproject', in: Bibliotheek- en Archiefgids, jg. 86, 2010, nr. 3, pp. 10-16.

De tijdschriften 

Architecture, Art de bâtir / Architecture Urbanisme Habitation / Habitat et Habitation / Habitat, Art et Technique, Bâtir, Bouwen en Wonen, Bouwkunst en Wederopbouw, Bulletin des métiers d'art, Cahiers d'urbanisme et d'aménagement du territoire, Clarté, Habiter, Huisvesting, Intérieur, Kijk = Vision, KMBA, L’Émulation / Rythme, L’Habitation à bon marché, La Cité, La Maison / Environnement, La Technique des Travaux, Le Béton armé, L'Ossature métallique / Acier - Stahl - Steel, Le Cottage, Le Document, Le Home, L'Époque, Opbouwen + Kunst, Reconstruction, Tekhné, Vademecum voor het Bouwvak / Bouwgids, Wonen

Partners

Volgende bibliotheken namen actief deel aan het project: 

Contact

ellen.vanimpe[at]vai.be - T +32 (0)3 242 89 78

Bekijk ook de pagina met documentatie over Belgische architectuurtijdschriften