Beleidsdocumenten Architectuurarchief Vlaanderen

Beleidsdocumenten Centrum Vlaamse Architectuurarchieven

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven werd als landelijk expertisecentrum ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Cultureel-erfgoeddecreet. Het CVAa diende in 2011 een beleidsplan in voor de periode 2012-2016. Binnen het kader van dit beleidsplan diende het CVAa jaarlijks tot en met 2018 een actieplan en een jaarverslag in bij de Vlaamse Gemeenschap.

Beleidsplannen CVAa

Actieplannen CVAa

Jaarverslagen CVAa