• Wederopbouw Sint-Jan-de-Doperkerk Dranouter 1922 (Fotograaf G. Mansy - Archief Viérin Brugge)
  • Aannemer Henri Verbeure bij de Sint-Petruskerk in opbouw, Lo (c) Archief Joris Verbeure
project

Project Bouwbedrijf

Wie bouwt?

Niet alleen architecten, stedenbouwkundigen en industrieel ontwerpers geven vorm aan de gebouwde omgeving. Ook aannemers, ingenieurs, vaklui en leveranciers hebben hier een enorme impact op. Over de wijze waarop de bouwsector evolueerde, de technieken en de materialen die werden gebruikt en het belang van het bouwbedrijf voor de economie is tot nu toe echter weinig bekend. Waar een gebouw vaak geassocieerd wordt met een architect, blijven de uitvoerders ervan al even vaak anoniem. Het tijdelijke karakter van een bouwwerf versterkt dit nog.

In het erfgoedveld heeft dit een aantal pijnpunten blootgelegd: er is bijvoorbeeld een gebrekkige kennis over het bouwbedrijf en het cultureel erfgoed ervan is ondervertegenwoordigd in archieven. Verder zijn bouwondernemingen zich niet altijd bewust van de waarde van hun archieven en bestaat er nog geen globale visie om met dit erfgoed om te gaan. De Confederatie Bouw telt momenteel 15 000 aannemersbedrijven als leden. Er is dus potentieel veel historische informatie aanwezig.

Project bouwbedrijf

Samen met onderzoekers en erfgoedzorgers is het CVAa in 2015 gestart met een inhaalbeweging in de erfgoedwerking over het bouwbedrijf. Dat erfgoed bestaat zowel uit archief als uit objecten en immaterieel erfgoed, zoals kennis over de ambachten die ermee verbonden zijn. Het wil het tot hiertoe bewaarde erfgoed beter in kaart brengen, ondersteuning bieden bij archiefzorg en sensibiliseren bij bedrijven, onderzoekers en het brede publiek.

Advies over erfgoed en bouwbedrijf

In een reeks adviespagina's vind je de basics over erfgoedzorg, specifiek met betrekking tot archieven en erfgoed van 'bouwers'. Bekijk hier de startpagina.

Kennisdossier

Dit dossier verzamelt een aantal aanknopingspunten voor bouwwerfonderzoek, waaronder

Erfgoeddag 2017

Op Erfgoeddag 2017 toonden het Architectuurarchief Provincie Antwerpen en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven in de APA-leeszaal samen enkele stukken uit een aannemersbedrijfsarchief-in-verwerking: het archief van Natuursteen Vlaminck. 

WERF! Foto's uit het Architectuurarchief

In september 2017 stelden het Architectuurarchief Provincie Antwerpen en het CVAa samen een reeks bouwwerffoto's voor uit de APA-collectie tentoon in de Permekebibliotheek, als voorzet op de gezamelijke werking vanaf 1 januari 2018 als Architectuurarchief Vlaanderen. De tentoonstelling liep van 8 september tot 5 november 2017 en maakte deel uit van het Festival van de architectuur van het VAi. Lees meer op www.architectuurarchiefvlaanderen.be/WERF

Oproep

Het CVAa is op zoek naar archieven van aannemersbedrijven - van kleine eenmanszaken tot grote bouwbedrijven - om het archiefveld verder in kaart te brengen. Heb je vragen of interesse, neem dan contact op met gwenny.dhaese@vai.be. Lees meer op de adviespagina's Erfgoed en bouwbedrijf als je zelf aan de slag wilt met je bedrijfsarchief.

Het CVAa sluit zich ook aan bij het platform rond bedrijfserfgoed van expertisecentrum ETWIE.