• Archief Eduard Van Steenbergen. Architectuurarchief Provincie Antwerpen
nieuws

Architectuurarchief Provincie Antwerpen krijgt kwaliteitslabel Vlaamse Overheid

Op 19 juni 2015 besliste minister Gatz om het kwaliteitslabel 'erkende culturele archiefinstelling' toe te kennen aan het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA).

Deze erkenning kwam er na een grondige doorlichting in het voorjaar door een visitatiecommissie. Uit het rapport van deze doorlichting spreekt waardering voor het unieke, waardevolle en representatieve karakter van de collectie van APA en voor het ervaren en geëngageerde team.

Het opmaken van het erkenningsdossier leidde tot een nuttige reflectie over de toekomst van APA als collectiebeherende instelling, in het licht van de veranderende institutionele context. De samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) komt nu ook in een hogere versnelling.

Gedeputeerde Luk Lemmens, provinciaal gedeputeerde voor cultuur ziet het kwaliteitslabel als de bekroning van een jarenlange kwaliteitsvolle werking, die in de sector op grote waardering kan rekening maar die voor het brede publiek wellicht wat te veel in de schaduw bleef. De grote belangstelling voor de maquettetentoonstelling die het APA vorig jaar inrichtte, toont evenwel aan dat het publiek zeker kan warm gemaakt worden voor het erfgoed van de gebouwde omgeving.

Lees meer over het APA

www.architectuurarchief.be

Bekijk de beeldbank van APA 

Beeldbank APA (flickr)