nieuws

Boek / België bouwt 1936-2016

Het boek België bouwt - La Belgique construit 1936-2016 is een uitgave van de vereniging van grote bouwbedrijven ADEB-VBA en werd gecoördineerd door de Archives d'Architecture moderne. 

Het boek biedt een rijk geïllustreerde reis langs grote bouwwerken in België en in het buitenland, voornamelijk gebouwd door leden van de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (ADEB-VBA). De Vereniging, opgericht in 1936 (kort na de crisis van 1929), streeft naar een betere beroepsstructuur en naar het stimuleren van belangrijke bouwwerken, als motor voor de werkgelegenheid in België en in het buitenland. Tachtig jaar later getuigen de vele opgeleverde werven ervan dat deze doelstelling gehaald is.

Een artikel van Inge Bertels en Jelena Dobbels (VUB) schetst de evolutie van het ADEB-VBA: 'VBA 1936-2016. Van Vereniging voor burgerlijke bouwkunde tot vertegenwoordiger van grote bouwbedrijven' (pp. 10-33). Het boek bestaat verder uit tien min of meer chronologische delen: van het Plan van de Arbeid tot het Marschallplan, de wederopbouw of het 'Belgisch mirakel', Expo 58, het gouden tijdperk van de openbare werken, honderd jaar ontwerptechnologie in de bouwwereld, restauratie van het bouwkundige erfgoed, de overgang naar de euro, duurzaamheid en ecologie en, tot slot, de toekomst.