• (c) Karin Borghouts
nieuws

CVAa en APA nemen de architectuurcollectie onder de loep

Nog enkele maanden en dan is het zover. Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA) vormen vanaf 1 januari 2018 het Architectuurarchief Vlaanderen. De hoeksteen van het Architectuurarchief Vlaanderen wordt de collectie, die het APA met veel toewijding en deskundigheid heeft opgebouwd. Ze bevat archieven van grote namen uit de Belgische architectuurgeschiedenis, waaronder Léon Stynen of Bataille & ibens.

Eén van de hoofdopdrachten van het nieuwe Architectuurarchief wordt het verzamelen en publiek maken van een architectuurcollectie op Vlaams niveau met internationale referentiewaarde. Deze ambitie impliceert dat de bestaande collectie van APA in een nieuw licht komt te staan.

Om een collectie op Vlaams niveau en van internationale betekenis uit te bouwen, dienen keuzes te worden gemaakt met respect voor de eigenheid van de bestaande collectie. Om dit op een zorgvuldige manier te doen, zullen we de waarde en betekenis van de bestaande collectie op expliciete wijze in kaart brengen.

Een collectie waarderen... het is sneller gezegd dan gedaan. Er komen immers bijzonder veel parameters bij kijken. Hoe zeldzaam zijn de stukken? Op welke manieren kunnen ze worden gebruikt? Is er een geldelijke waarde? Voor wie heeft het cultureel erfgoed een grote betekenis? Hoe worden de schenkers en andere belanghebbenden betrokken?
Collectiewaardering is een kwestie die speelt binnen de gehele erfgoedsector.

Ook Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz erkende de nood aan meer kennis over het waarderen van erfgoed en maakte middelen vrij voor pilootprojecten waarderen. Wij zijn verheugd dat hij het project van APA en CVAa “Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen” honoreerde. We zullen het project realiseren met de ondersteuning van FARO en in samenwerking met de andere pilootprojecten waarderen.

Het project zal uitgevoerd worden volgens de basisnormen van een kwaliteitsvol waarderingstraject, met een open blik, ondersteund door experten, in overleg met alle belanghebbenden en in vergelijking met bestaande binnen- en buitenlandse collecties. Het uiteindelijke doel van de oefening is een blauwdruk voor een Vlaamse architectuurcollectie, met archieven van zowel lokale, regionale als internationale relevantie, in beheer van een netwerk van partners.