• Schetsontwerp van het olifantenverblijf in Planckendael (niet uitgevoerd), CC-BY-NC-ND Monique Stoop
nieuws

Deel van archief Monique Stoop ontsloten

In januari 2015 verwierf het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven een deel van het archief van architect Monique Stoop. Monique Stoop startte haar praktijk in 1973 in Gent en realiseerde een belangrijk oeuvre met een belangrijk aandeel van restauratieopdrachten, zoals de restauratie van het Kortrijkse begijnhof en het Vleeshuis in Oudenaarde. In haar bureau waren belangrijke ontwerpers werkzaam zoals Maarten Van Severen en Vincent Van Duysen. Naast zaakvoerder van haar bureau, was ze jarenlang actief als docent aan het departement Architectuur van Sint-Lucas Gent.

Met de enthousiaste medewerking van twee stagiairs van de opleiding Kunstwetenschappen van de UGent, konden we de 30 meter archiefdozen en klasseurs toegankelijk maken voor onderzoek. De inventarisering grepen we eveneens aan om onderzoek te doen naar de selectiemogelijkheden binnen het archief, waarvoor op 15 maart een klankbordgroep met experten bijeenkwam om de ideeën hierover af te stemmen.

Op termijn zal het archief ondergebracht worden bij het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, dat het archief tevens voor inzage toegankelijk zal maken. Ook staat een overdracht en verwerking van de rest van Monique Stoops archief op de agenda. 

Wij danken onze stagiairs Nele Luyts en Charlotte Rottiers voor het vele werk!

Related items
Zoek hier naar architecten, vormgevers, stedenbouwkundigen, bouwbedrijven en hun archieven.