nieuws

EU-bevraging over auteursrecht: Laat uw stem horen!

De Europese Commissie werkt aan een aanpassing van de huidige EU-Richtlijn over auteursrecht, die een directe impact zal hebben op het Belgische auteursrecht. Als voorbereiding organiseert de Europese Commissie tot 5 februari een consultatie bij alle stakeholders over de toekomst van het auteursrecht in een digitale samenleving. Voor de Europese erfgoedinstellingen is deze bevraging van zeer groot belang. Op dit moment worden belangrijke aspecten van hun werking aanzienlijk belemmert door auteursrechtelijke bepalingen, die niet meer relevant zijn in de huidige digitale context.

Om ervoor te zorgen dat de aangepaste Richtlijn rekening houdt met de noden van bibliotheken, archieven en musea is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk instellingen hun stem laten horen.

Om u te helpen heeft het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) i.s.m. de Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht  een modeldocument van antwoord opgemaakt dat u kan gebruiken. In dit document en in de toelichting vindt u alle informatie die u nodig heeft om vlot te participeren aan deze consultatie. Antwoorden kan tot 5 maart.

Officiële EU-website