• Vlaams Architectuurinstituut - Collectie Vlaamse Gemeenschap - archief van Hendrik en Peter Wittocx
nieuws

Fase 1 van het pilootproject waarderen afgerond

Op 15 oktober rondden we de eerste fase van het project "Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen" af. In de loop van 2017 en 2018 waardeerden we 85 archieven en werkten we hiervoor een methodiek uit. Dit zal ons in staat stellen om het collectiebeleid van het Architectuurarchief verder op punt te stellen, maar ook om onze partners in de erfgoedsector beter te ondersteunen bij het waarderen en beheren van architectuurarchieven.

De neerslag van de eerste fase kun je nalezen in het rapport dat op 15 oktober werd gepubliceerd.

Ondertussen zijn we druk bezig met het opstarten van fase twee van het project. Aan de hand van drie archieven zullen we waarderingstrajecten uitvoeren die moeten leiden tot beheersplannen voor deze archieven, die worden bewaard door verschillende partners. Meer info hierover verschijnt de komende weken.