nieuws

Nieuwe collectiewebsite Architectuurarchief Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2018 verdwijnen de namen Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en Architectuurarchief Provincie Antwerpen en vormen ze samen het Architectuurarchief Vlaanderen. Architectuurarchief Vlaanderen beheert de collectie van het voormalige Architectuurarchief Provincie Antwerpen, bouwt deze verder uit èn zet de dienstverlenende rol rond architecturaal cultureel erfgoed in Vlaanderen van het voormalige CVAa verder.

Architectuurarchief Vlaanderen vormt een onderdeel van het Vlaams Architectuurinstituut, dat hierdoor een volwaardig instituut met collectie wordt.

De collectie van Architectuurarchief Vlaanderen is vanaf nu terugvindbaar via de url collectie.architectuurarchiefvlaanderen.be. Je vindt er een beknopte beschrijving van de collectie, een archievenoverzicht met links naar plaatsingslijsten en inventarissen en informatie over hoe en wanneer je deze archieven kan raadplegen.

Op het programma van het Architectuurarchief Vlaanderen staan acties die met de collectie te maken hebben, zoals een collectiewaarderingstraject (voorjaar 2018), het Stynenjaar met een boek en een tentoonstelling (najaar 2018), maar ook acties die zich op de bredere architectuurarchiefsector richten, zoals projecten rond bouwbedrijfsarchieven en digitaal architecturaal erfgoed, het beantwoorden van adviesvragen, het aanvullen van de Databank Architectuurarchieven en het bemiddelen bij archiefoverdrachten