• Verdeling van bestandsformaten binnen een architectenbureau
nieuws

The archives @ the architects / Archiefevaluaties bij architectenbureaus voltooid

Om een beeld te krijgen van de diensten die een archiefinstelling kan aanbieden aan architectenbureaus, organiseerde het APA i.s.m. het CVAa een archiefevaluatie bij vier architectenbureaus. De eerste stap van de evaluatie was een onderzoek naar het huidige document- en archiefbeheer bij de architectenbureaus op basis van een interview en analyse van de netwerkschijven. De resultaten van dit onderzoek verwerkten we in een risicoanalyse op maat van ieder bureau. De risicoanalyse geeft de belangrijkste risico's en prioriteiten aan en vormt daarmee het startpunt om het informatiebeheer bij de bureaus beter vorm te geven.

De praktische ervaring die we hiermee verkregen, stelt ons in staat om de organisatie van gelijkaardige assessments in de toekomst beter te plannen en de uitvoering te verbeteren. Ook konden we aan de hand van de evaluaties een informatiebeheersplan opstellen voor architectenbureaus, dat een overzicht biedt van de informatie die in de bureaus wordt aangemaakt.

Als laatste stap in dit traject met de architectenbureaus wil het APA een overzicht opstellen van verdergaande diensten die het APA aan architectenbureaus kan aanbieden. Hoe schatten de bureaus de waarde van hun eigen archief in? In hoeverre zijn ze bereid zelf inspanningen te leveren voor het archief? En zien ze ook zelf opportuniteiten om met een archiefinstelling samen te werken? In een laatste bespreking zullen we hier met hen verder op ingaan.