nieuws

Vlaams minister van Cultuur ondersteunt erfgoedproject rond Léon Stynen

Zopas keurde minister Sven Gatz de subsidieaanvraag goed voor het project ‘Architectuur en professionalisme. Expert meeting over erfgoedwerking rond architect Léon Stynen en zijn internationale tijdgenoten’.

In 2018 organiseert het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen samen met het Vlaams Architectuurinstituut en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven een Stynenjaar, een breed opgezet onderzoeks- en publieksproject dat culmineert in een publicatie en tentoonstelling in het najaar van 2018.

Als prelude op dit project brengen de organisatoren in december 2017 een internationaal gezelschap bijeen in een expert meeting om te debatteren en kennis uit te wisselen over de erfgoedwerking rond het culturele nalatenschap van architecten met een gelijkaardig profiel als Stynen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt een selecte groep van binnen- en buitenlandse onderzoekers, experten en erfgoedmedewerkers een programma van lezingen, discussies en excursies aangeboden. Het engageren van deze partners zorgt voor een bredere nationale en internationale inbedding en uitstraling van het project en bevordert de samenwerking tussen de verschillende organisaties.