• Tentoonstelling renaat braem 1910 2010 (c) Foto Anja Van Eetveldt en Maurice Nyhuis (c) Maquette Archives d'Architecture
project

Project Maquettes

Maquettes behoren vaak tot de pronkstukken van architectuurhistorische tentoonstellingen. Als visuele en tastbare representaties van de ontworpen omgeving zijn ze communicatief erg sterk en spreken ze een breed publiek aan.

Ze kunnen nooit het echte gebouw of ontwerp helemaal vervangen, maar toch zijn ze een dankbaar hulpmiddel van architecturale representatie. Tegelijk zijn maquettes ook meer dan enkel voorstellingen van gebouwen, het zijn culturele objecten met een eigen geschiedenis en cultuurhistorische betekenis.

Er gaat veel geld en energie naar de creatie van maquettes bij ontwerpers en opdrachtgevers van gebouwen of stedenbouwkundige ingrepen, zonder dat er altijd wordt stilgestaan bij de duurzaamheid van de inspanningen. Eens een tentoonstelling of het presentatiemoment voorbij, is het lot van de maquettes vaak onbestemd, zeker wanneer er zoals in Vlaanderen geen overkoepelend beleid is. En dat terwijl maquettes nog een heel leven voor zich kunnen hebben. 

Binnen het Project Maquettes zoekt het CVAa naar manieren om betrokkenen in dialoog te doen treden en stappen te zetten naar een overkoepelend beleid. Hiervoor is een overzicht nodig van wat er zoal bewaard wordt in publieke en private collecties, is er inzicht nodig in drijfveren en productieproces bij het vervaardigen van maquettes en is er nood aan prospectie om in te schatten welke plaats maquettes in toekomstige archiefoverdrachten zullen innemen.

Het CVAa volgt al sinds meerdere jaren lezingen en studiedagen rond maquettes op en communiceert hierover via website en VAi-nieuwsbrief.

  • In 2013 organiseerde het CVAa vervolgens een eigen maquettestudiedag, in samenhang met de tentoonstelling van Junya Ishigami en in aanloop naar de STAM Gent-tentoonstelling rond maquettes in het najaar van 2014. Drie maquettebouwers werden in beeld gebracht via korte filmpjes, en architecten, tentoonstellingsmakers, onderzoekers en archiefbeheerders kwamen aan het woord in een aantal sessies.
  • Naar aanleiding van de tentoonstelling in Gent werkten STAM en CVAa samen aan een boek met essays over maquettes, dat in november 2014 in de Rode Reeks van het VAi verscheen en intussen uitgeput is.
  • Het CVAa droeg bij aan de tentoonstelling Dertig jaar architectuur in Vlaanderen. De Wonderjaren in maquettes in CC Scharpoord in Knokke. CVAa-coördinator Sofie De Caigny was co-curator en maakte mee de selectie voor de expo. CVAa-medewerkers voerden prospectiebezoeken uit bij architectuurbureaus om de omvang en toestand van hun maquettecollectie in te schatten. Ze bewaakten de materiële zorg voor de tentoongestelde stukken en begeleidden het terugtransport na de expo.
  • Op 7 oktober 2016 opent in Frankfurt de tentoonstelling Maatwerk/Maβarbeit. Architektur aus Flandern und den Niederlanden, waarbij een deel van de in Knokke getoonde maquettes deze keer aan een internationaal publiek wordt voorgesteld, in combinatie met maquettes van Nederlandse architectuur uit dezelfde periode.
  • In 2016 liet het CVAa de maquettecollectie opgebouwd door Gilbert Decrouvreur (Sint-Lucas Kunsthumaniora Gent) fotografisch vastleggen.

Kennis over maquettes en hun bewaring en nieuws over studiedagen of lezingen zal verder worden samengebracht op deze projectpagina.

Related items
Maquette van het Sea Trade Center Zeebrugge, 1988, Rem Koolhaas - OMA
Tentoonstelling
advies
Maquettes worden vaak gemaakt uit zeer hybride materialen. De combinatie van verschillende materiaalsoorten zoals papier, (schuim-)karton, hout, kurk, kunststoffen, gips,...
advies
Steeds meer architectenbureaus maken gebruik van CAD-CAM. Hierbij wordt een digitaal 3d-model (CAD) met behulp van additive manufacturing of 3d-printen...