• Archief Jozef Schellekens - Rijksarchief Antwerpen
project

Pilootproject waarderen fase 2 (2018-2019)

Na een succesvolle afronding van Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen (fase 1), het pilootproject waarderen dat liep van oktober 2017 tot oktober 2018, doet het Vlaams Architectuurinstituut ook mee met de tweede reeks pilootprojecten (2018-2019). Een uitgelezen kans om een mooi vervolg te breien aan ons eerste project.

Sinds oktober 2018 wordt volop gewerkt aan de uitvoering van de tweede fase van het project. Terwijl bij fase 1 onze eigen collectie architectuurarchieven op brede schaal werd gewaardeerd, duiken we bij fase 2 dieper in de archieven zelf. Daarbij willen we een kader opstellen om intra architectuurarchieven te waarderen. Dit gebeurt aan de hand van drie praktijkcases.

Motivatie

Dit pilooproject is op poten gezet naar aanleiding van de nood aan een sluitend kader om intra architectuurarchieven te waarderen. Die nood blijkt uit de volgende factoren:

 • vraag uit lokale erfgoedveld
 • hiaat in onze dienstverlening
 • sensibilisering van architecten
 • adviesvragen aan het architectuurarchief
 • in bestaande literatuur ontbreekt een werkbaar kader
 • methodiek om waardering in te zetten als tool bij het beheer van digitale architectuurarchieven

Inhoudelijk concept

De bedoeling is om een toolkit te ontwikkelen om de verschillende onderdelen en documenten binnen architectuurarchieven te waarderen. Dit behelst volgende zaken:

 • Kader voor waardering intra archieven
 • Methodieken voor het betrekken van expertise en belanghebbenden
 • Methodieken voor het inzetten van vrijwilligers bij waarderingstrajecten
 • Definiëren van de dienstverlening van het Architectuurarchief bij zulke trajecten

Praktijkcases

We hebben hiertoe drie gediversifieerde praktijkcases op poten gezet, ter illustratie en inspiratie. Het doel voor iedere case is een beheersplan voor het archief opstellen.

 • de architectuurarchieven van Jozef Schellekens en Carli Vanhout & Paul Schellekens
 • het archief van B-architecten
 • het digitale archief van Christian Kieckens (uit onze eigen collectie)