• (c) Karin Borghouts
project

Project Architectuur in Vlaanderen 1980-2015

De architectuur in Vlaanderen kende een opmerkelijke ontwikkeling in de voorbije decennia. Ontwerpers maakten internationaal naam en stilaan groeide er een dynamische architectuurcultuur in Vlaanderen. Deze evolutie ontstond vanuit enkele architecten, critici, culturele spelers en gepassioneerde liefhebbers van architectuur. De Stichting Architectuurmusuem (1983), het tentoonstellingsbeleid van deSingel rond architectuur (vanaf 1985) en de uitgave van de Jaarboeken Architectuur Vlaanderen zijn enkele van die initiatieven. Later werd de architectuurcultuur verder geschraagd door het overheidsbeleid, dat structuren en subsidiekanalen uitbouwde. Belangrijke stappen in dit beleid waren de creatie van de functie van Vlaams Bouwmeester (1998) en de oprichting van het Vlaams Architectuurinstituut (2002).

Via verschillende projecten van het CVAa en het VAi komen de spelers van drie decennia architectuur in Vlaanderen in beeld: 

Hoewel het om een recente periode in de architectuurgeschiedenis gaat, is het goed om al acties te ondernemen om het cultureel erfgoed van deze evolutie te bewaren. Het CVAa ondersteunt daarom initiatieven om via mondelinge geschiedenis getuigenissen te registreren van protagonisten en om architecten aan te zetten zorg te dragen voor hun eigen analoog en digitaal archief en hun maquettecollecties.

 

Related items
advies
Oral history wordt vrij frequent gebruikt bij architectuurhistorisch onderzoek en architectuurtentoonstellingen in Vlaanderen en België. Slechts een beperkt aantal opgenomen...
advies
Het CVAa verzamelt zoveel mogelijk informatie rond maquettes op de projectpagina maquettes , waar informatie over publicaties, studiedagen en tentoonstellingen...