• Archief Sint-Lucasinstituut Gent, bewaard door KADOC-KU Leuven
project

Project Architectuuronderwijs

De omgeving waarin een architect zijn opleiding heeft genoten, beïnvloedt niet zelden zijn latere werk. Zowel de onderwijsmethode als de persoonlijkheid van de docenten met wie de architect in spe in contact komt, geven een bepaalde richting aan zijn of haar ontwerpen. Archieven van architectuuropleidingen zijn dus nuttig als bron voor onderzoek naar de architectuurcultuur en de geschiedenis van het architectuuronderwijs. Ze leveren bovendien aanknopingspunten voor onderzoek naar individuele architecten.

In 2011 voerde het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven een verkennend onderzoek uit naar de archieven van zeven architectuuropleidingen in Vlaanderen. Dit onderzoek, uitgevoerd door Stephanie Van de Voorde, kreeg een neerslag in het boek Bronnengids Architectuuronderwijs Vlaanderen, verschenen in november 2012.

Het CVAa greep de boekvoorstelling op 13 november 2012 aan om een brede groep aan betrokkenen - archiefvormers, archiefbeheerders, onderzoekers - samen te brengen om na te denken over een meer gecoördineerd beleid. De bevindingen en suggesties van de panelleden en het publiek bieden een goed vertrekpunt voor verdere sensibilisering en aanbevelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot het beter archiveren van visitatiedossiers.

Het CVAa zet hier verder op in in 2013 en 2014, onder andere door mee te werken aan de publicatie 'Architectural History as [applied] science' voor het emeritaat van Luc Verpoest, die in de jaren 1980 het onderzoek naar het Belgische architectuuronderwijs op gang trok met zijn proefschrift.