• (c) Karin Borghouts
  • L'Émulation, collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
project

Project Architectuurtijdschriften

Tijdschriften zijn belangrijk in het architectuurdebat, misschien vroeger nog meer dan nu. Historische Belgische architectuurtijdschriften bieden inzicht in de toenmalige bouwproductie, de opererende en toonaangevende architecten, verschillende visies, invloedrijke auteurs, netwerken enzovoort. Ze zijn vandaag van onschatbare waarde voor geïnteresseerde architecten, ontwerpers, studenten, architectuurwetenschappers, (kunst-)historici, monumentenzorgers en restaurateurs.

De belangrijkste architectuurtijdschriftencollecties worden bewaard in diverse universiteitsbibliotheken, hogescholen, documentatiecentra, archiefinstellingen en museumbibliotheken. Het langdurige gebruik, diefstal, ouderdom, plaatsgebrek of onvolledigheid komt een duurzame bewaring van deze rijke erfgoedcollecties niet ten goede en belemmert hun inzetbaarheid voor onderzoek. Op vraag van enkele bibliothecarissen bracht het CVAa een partnergroep samen.

De werking van het CVAa rond architectuurtijdschriften startte in 2008. De belangrijkste onderdelen zijn:

Behoud en beheer 

Sinds 2008 werkt het CVAa aan het beter in beeld brengen van tijdschriftencollecties en invoer in de databank Antilope, samen met een groep Vlaamse architectuurbibliotheken. Betere registratie leidde ook tot ruilacties tussen de partners. 

Herverdeling

Het CVAa organiseerde het herverdelen van afgevoerde collecties architectuurtijdschriften.

Digitalisering

Het CVAa is partner bij het digitaliseren van vier Belgische architectuurtijdschriften i.s.m. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Universiteitsbibliotheek Gent en Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Samen met architectuurbibliothecarissen en specialisten legde het CVAa sinds 2012 een voortraject af.

Documentatie en kennisdeling

Via www.cvaa.be stelt het CVAa zoveel mogelijk informatie beschikbaar over Belgische architectuurtijdschriften, binnen- en buitenlandse voorbeelden van gedigitaliseerde reeksen, het verloop van een digitaliseringsproject, ...

Voor meer informatie over het project kan u contact opnemen met ellen.vanimpe@vai.be