• 2D CAD van een stadsontwerp, Autodesk 2000 (c) Crepain Binst Architecture
  • 3D CAD van een kantoorgebouw in Mechelen, Google Sketchup (c) Crepain Binst Architecture
project

Project Digitale Architectuurarchieven

Computers spelen een voortdurend belangrijker wordende rol in de activiteiten van architecten. Indien we het ontwerp van de omgeving afdoende willen documenteren, of architecturale kunstobjecten willen blijven bewaren en tentoonstellen, dan moeten we een antwoord vinden op de uitdagingen die de duurzame bewaring van digitale objecten stellen.

De uitdagingen van duurzame digitale bewaring

Hoe blijven digitale bestanden vindbaar en raadpleegbaar? Op welke manier kunnen betrouwbaarheid en authenticiteit van een digitaal document verzekerd worden? Wat met het behoud van de context van een document? Hoe kan de onvermijdelijke veroudering van digitale dragers opgevangen worden? Het zijn vragen waarmee archiefinstellingen van over de hele wereld worden geconfronteerd.

Documenten ontstaan steeds meer in een digitale omgeving of worden gedigitaliseerd. Documenten in digitale vorm stellen geheel eigen uitdagingen met betrekking tot hun bewaring, vindbaarheid, leesbaarheid  en authenticiteit. In deze context wil het Architectuurarchief Vlaanderen een actieve rol spelen met betrekking tot digitale architectuurarchieven. Omdat architectuurarchieven veel bestanden met technische tekeningen en digitale modellen bevatten, is een specifieke aanpak vereist met betrekking tot hun preservatie.

Wil je meer info over dit project, contacteer dan projectleider Wim Lowet via wim.lowet@vai.be.

Verloop van het project

Output van het project

Publicaties

De bevindingen van de doorgelopen fases vinden een weerslag in volgende publicaties:

Zie ook: Architectuurarchief Vlaanderen op Project CEST

Advies

Het CVAa wil de ervaringen die het opdoet tijdens de verschillende projectfases delen met de doelgroepen. Daartoe werd er binnen de Adviespagina van deze website een rubriek Digitaal erfgoed aangemaakt met info over het omgaan met digitaal architectuurarchief.

Related items
advies
Digitale informatie wordt opgeslagen in bestanden, gestructureerd in een bestandsformaat. De software die deze bestanden kan weergeven op een computerscherm...
platform
Het Platform Digitaal fungeert als een klankbordgroep voor het traject rond digitale architectuurarchieven.