project

Project Erfgoedzorg in de kunstensector

Bij organisaties, verenigingen en personen binnen de kunstensector kan je waardevolle archieven en collecties aantreffen. Vaak ontbreekt het hen echter aan een visie en kennis om dit erfgoed succesvol te beheren en te gebruiken.

Met het project 'Erfgoedzorg in de kunstensector' wil PACKED vzw, met steun van de Vlaamse Overheid, de zorg voor het eigen archief en de eigen collecties binnen de kunstensector stimuleren. Onder de kunstensector worden gerekend: de beeldende, audiovisuele en mediakunsten,  muziek, podiumkunsten, architectuur en vormgeving. Het CVAa werkt mee aan dit project met het oog op informatieverstrekking aan architecten en vormgevers.

Een belangrijk werkpunt van het project is de online toolbox TRACKS (Toolbox & Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector). Deze toolbox reikt richtlijnen en tools aan voor een beter archief- en collectiebeheer binnen de kunstensector. Aan de hand van pilootprojecten zullen deze tools en richtlijnen aan de realiteit worden getoetst. Het CVAa staat in voor de uitvoering van het pilootproject voor architectuurarchief.

In het najaar van 2014 zijn workshops voorzien om kunstenaars en verenigingen in de kunstensector gerichter te sensibiliseren rond zorg voor eigen archief en collecties.