• (c) Karin Borghouts
project

Project Handleiding Architectuurarchieven

De reeks Handleiding Architectuurarchieven is een instrument van het CVAa om het beheer en de ontsluiting van architectuurarchieven aan te moedigen. De publicaties bundelen kennis, best practices en handige voorbeelden, bedoeld voor al wie hulp kan gebruiken bij de bewaring van architectuurarchieven.  

Een eerste aflevering uit 2004 gaat in op de inventarisatie van architectuurarchieven. Dit handboek kwam voort uit een onderzoek naar de valorisatie van architectuur- en atelierarchieven van de KU Leuven dat van 2000 tot 2003 werd uitgevoerd door Veerle De Houwer, in de eindfase bijgestaan door Ellen Van Impe en An Vandenberghe. Later startte het CVAa in samenwerking met het KADOC-KU Leuven en het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven een onderzoek naar de materiële zorg van architectuurarchieven, wat resulteerde in een tweede aflevering in 2007. De derde aflevering behandelt de complexe thema’s van verwerving, selectie en het beschrijven van architectuurarchieven, thema’s die worden uitgewerkt aan de hand van de meest recente internationale afspraken hierover.