• Cover van 'Huib Hoste 1881-1957', CVAa
  • 'Henry van de Velde en de jongeren', lezingtekst, Archief Hoste (c) Universiteitsarchief KU Leuven
project

Project Huib Hoste

Het archief van Huib Hoste bevindt zich op twee bewaarplaatsen: enerzijds het Universiteitsarchief van de KU Leuven, anderzijds het Architecture Archive Sint-Lukasarchief in Brussel. De afronding van een doctoraatsonderzoek naar kleurgebruik in het oeuvre van Hoste, door Ann Verdonck (VUB) en de verspreide archiefbewaring vormden een prima aanleiding voor de opstart van een publicatiereeks. Eerste uitgave binnen de reeks Focus Architectuurarchieven was het boek Huib Hoste 1881-1957, verschenen in 2005. Korte projectbeschrijvingen van ontwerpen van Hoste werden erin telkens aangevuld met verwijzingen naar waar archiefstukken zich bevinden.

In vervolg op de publicatie digitaliseerde en ontsloot het CVAa een fotoalbum in privébezit, van de bouw van het huis De Bruycker in Mortsel. 

Het archiefbestand Hoste in het Universiteitsarchief KU Leuven gaf ook op een andere manier aanleiding tot een CVAa-publicatie: het manuscript van Veerle De Houwer rond de inventarisatie van atelier- en architectuurarchieven gebruikte het Hostearchief en het Lemairearchief aan de KU Leuven als casestudies (project Max Wildiersfonds 2000-2003). Het manuscript werd in 2004 herwerkt tot de eerste aflevering van de reeks Handleidingen van het CVAa. 

Verder komt Hoste aan bod in de archievengids Het Gekwetste Gewest, met name met betrekking tot zijn wederopbouwplannen voor Boezinge en Zonnebeke.

De tentoonstelling architecten/brieven/vrienden uit 2009 bevatte enkele brieven en documenten uit het Hoste-archief aan de KU Leuven. Deze stukken waren in 2013 opnieuw te zien in de expo Henry van de Velde. Brieven van architecten.