• Meubelmakerij Van Den Berghe-Pauvers. Foto Storm Calle (c) Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief
project

Project Immaterieel cultureel erfgoed

Het geheugen van onze omgeving ligt niet alleen besloten in boeken, foto’s, films, maquettes of tekeningen. Ook verhalen en legendes, ambachten en technieken, en tot slot ook weerbarstige cultureel ingebedde verlangens bepalen de geschiedenis van de omgeving. We denken in het laatste geval aan het verlangen van veel Vlamingen naar een vrijstaande woning met een tuin, dat veel sterker leeft dan in andere Westerse landen, of aan de betekenis van uitdrukkingen als ‘een baksteen in de maag hebben’ en hoe die bepalend zijn voor de wooncultuur en het landschap.

De aandacht van de overheid voor immaterieel cultureel erfgoed biedt een belangrijke opportuniteit om ook de zorg voor dit ‘ongrijpbaar’ erfgoed op te nemen. Een beter begrip van dit immaterieel erfgoed kan immers kwaliteitsprocessen in de hedendaagse omgang met de omgeving in gang zetten.

Het CVAa zet in op immaterieel cultureel erfgoed doorheen de verschillende projecten die het heeft lopen. Voorbeelden daarvan zijn de fotografische en gefilmde documentatie van de werkvloer van het meubelbedrijf Van Den Berghe-Pauvers, dat in 2010 werd stopgezet, en de interviews die werden afgenomen in het kader van het project Vijftig jaar wet op de stedenbouw. Ook in het project Vormgeving gaat aandacht naar registraties van immaterieel erfgoed.

Bekijk ook de adviespagina's (rubriek 'mondelinge geschiedenis').

In het bedrijf Van Den Berghe-Pauvers registreerden we een aantal werkprocessen (fineren, spuiten, stofferen ...) met de laatste werknemers voor het bedrijf definitief de deuren sloot. Bekijk de documentaire film:

Van Den Berghe - Pauvers: De werkplaats from VAi / CVAa on Vimeo.