• Sint-Maartensdal Leuven (c) Anja Van Eetveldt en Maurice Nijhuis
project

Project Sociale Huisvesting

De archieven van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) zijn interessant cultureel erfgoed. Ze bevatten unieke informatie over de geschiedenis van de sociale woningbouw. Het zijn ook belangrijke bronnen om het sociaal beleid, architectuurgeschiedenis, restauratie- en renovatie mee te onderzoeken. In 2013 maakte het CVAa een mobiele tentoonstelling over 150 jaar sociaal wonen.

Het CVAa werkt op diverse wijzen aan de betere bewaring van de archieven van sociale huisvestingsmaatschappijen. Samen met het Algemeen Rijksarchief maakte het een selectielijst voor deze archieven. Het CVAa organiseert ook diverse campagnes om SHM's te wijzen op het belangrijk cultureel erfgoed dat ze bewaren en aanmaken. De mobiele tentoonstelling over de 150 jaar sociaal wonen kwam er in opdracht van de VMSW (Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen).

In overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed, dat eveneens in opdracht van de VMSW de erfgoedwaarde van het sociaal huisvestingspatrimonium in Vlaanderen in kaart brengt, maakte het CVAa in 2013 meer dan 130 organisatierecords aan van huisvestingsmaatschappijen aan in de Databank architectuurarchieven.