• Stills uit films Jef Cornelis (c) Argos Centrum voor Kunst en Media
project

Project Vijftig jaar wet op de stedenbouw

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de wet van de stedenbouw in 2012 zette het CVAa in 2012-2013 intensief in op het erfgoed van de naoorlogse stedenbouw. Er werden gesprekken gevoerd met actoren die mee het landschap hebben gevormd en onderzoekers die deze evolutie bestudeerden. 

Van zoveel mogelijk betrokkenen bracht het CVAa basisgegevens en, waar mogelijk, de staat van hun archief in kaart. Deze kennis is ontsloten via de Databank Architectuurarchieven. Gesprekken met een tiental betrokkenen werden ook opgenomen en worden duurzaam bewaard door het CVAa. Samenvattingen en fragmenten van de interviews zijn te bekijken op de pagina Oral history / Vijftig jaar wet op de stedenbouw. Via een aanvraagformulier kunnen geïnteresseerde de transcripties opvragen en/of het volledige interview via Vimeo bekijken.

In het onderzoek naar de bronnen die de naoorlogse stedenbouw belichten, stootten we onder meer op de beeldvorming over het landschap. In de archieven van de Cinematek (Koninklijk Belgisch Filmarchief), het Fonds Henri Storck en Argos werden vier films geselecteerd.

De geselecteerde films zijn exemplarisch voor een bepaalde periode, een bepaalde visie op stedenbouw of de manier waarop ze de evolutie van het landschap verbeelden. Ze vormen de rode draad door de lezingenreeks die in het najaar van 2012 in deSingel liep. De vier lezingen vormen de basis voor een publicatie met dvd Bewegende landschappen.

De opgedane kennis uit gesprekken, literatuur- en archiefonderzoek werd samengebracht in een webdossier, onderverdeeld in een aantal clusters die als frame of vertrekpunt voor onderzoek kunnen dienen:

Gesprekspartners die input leverden aan het project waren Louis Albrechts, Georges Allaert, Herman Baeyens, Bert Vanbelle, Inge Bertels, Bart Biesbrouck, Jo Braeken, André Coene, Bob Cools, Karel De Baere, Greet De Block, Michiel Dehaene, Stefaan Grieten, Johan Lagae, Evert Lagrou, Dirk Laureys, Piet Lombaerde, Bruno Notteboom, Alfons Pauwels, Peter Renard, Herman Rosseau, Michael Ryckewaert, Marcel Smets, Werner Stalmans, Sven Sterken, Pieter Uyttenhove, Wouter Van Acker, Jos Vandenbreeden, Jef Van den Broeck, Pieter Van den Broeck, Luc Verpoest en Mariet Willinge.