• Archief Maarten Van Severen. Foto Storm Calle (c) Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief
  • Archief Van Den Berghe-Pauvers, De Zwarte Doos
project

Project Vormgeving

Sinds 2012 is de werking van het CVAa verbreed van architectuur naar ‘het ontwerp van de omgeving’, waaronder ook vormgeving valt. Sinds 2013 werkt het CVAa intensief rond vormgeving, waaronder we ontwerp voor interieurs, meubilair, keramiek, textiel, gebruikszilver en allerhande toegepaste kunsten rekenen. Zowel de kleinschalige ambachtelijke praktijk als industriële vormgeving krijgen aandacht.

De doelstellingen van dit project zijn meervoudig. Om te beginnen wil het CVAa een inhaalslag realiseren voor de registratie en de duurzame bewaring van privaat vormgevingserfgoed, als waardevol cultureel erfgoed en als bronnenmateriaal voor historisch en ontwerpend onderzoek. Het wil ook het bewustzijn van het belang ervan vergroten bij ontwerpers, erfgoedvormers en cultureel-erfgoedorganisaties en een aanzet geven voor een specifiek beleid. Tot slot wil het expertise opbouwen en doorgeven over de zorg voor vormgevingserfgoed.

Het CVAa zet verschillende strategieën in om deze doelstellingen te bereiken.  

Databank Architectuurarchieven

Gegevens over ontwerpers en producenten, en waar mogelijk over hun archieven, worden geregistreerd in de centrale Databank Architectuurarchieven (op basis van bevragingen, literatuuronderzoek, plaatsbezoeken en samenwerking met Design Vlaanderen).

Archievengids

Parallel hiermee wordt in kaart gebracht wat vandaag al in publieke bewaarinstellingen bewaard wordt aan vormgevingserfgoed. De resultaten van deze tour d’horizon langs bewaarinstellingen (rijksarchieven, stadsarchieven, musea, culturele archieven, APA, onderwijsinstellingen …) worden samengebracht in de archievengids Vormgevingserfgoed in Vlaanderen na 1945.  

Labo-oefening

Het CVAa vroeg aan textielontwerpster Nathalie Van der Massen om zich te laten inspireren door het archief van interieurontwerpers Bataille & ibens, dat bewaard wordt bij APA. Het resultaat van haar ontwerpoefening was te zien in de VAi-vitrine, parallel met de tentoonstelling Ensembles. Architectuur en ambacht.

Beeldbank

Hoe mooi vormgevingsarchieven kunnen zijn, illustreren we aan de hand van een online 'kijkboek' op www.designerfgoed.be.

Enquête

Een enquête naar de inhoud en bewaartoestand van de archieven van alle winnaars van de Henry van de Velde Awards voor Loopbaan en Jong Talent sinds 1994 gaf inzicht in de samenstelling van vormgeversarchieven.

Archief Design Vlaanderen

Steekproeven in het Archief van Design Vlaanderen aan de hand van hun Lente- en Herfstselecties leverden verdere gegevens op over vormgevers, die geregistreerd werden in de Databank.

Mondelinge geschiedenis

Interviews met beleidsmensen, ontwerpers en ambachtslieden werden opgenomen en duurzaam opgeslagen. Transcripties van deze interviews zijn op te vragen via dit formulier.

Workshop

Op 22 oktober 2014 organiseerde het CVAa een workshop 'Geef vorm aan uw archief!' tijdens de Biënnale Interieur in Kortrijk. Presentaties en een beknopt verslag kan u hier nalezen.

Ondersteuning op maat

Een belangrijk aantal vormgevers, producenten (of hun erfgenamen) kregen begeleiding bij het zoeken naar een geschikte publieke bewaarplaats voor hun archief.

Stuurgroep

Het project Vormgeving werd begeleid door een stuurgroep met als leden Werner Adriaenssens, Jan Boelen, Moniek E. Bucquoye, Marc Dubois, Fredie Floré, Frank Huygens, Christoph Grafe, Dirk Laureys, Lut Pil, Katarina Serulus en Johan Valcke.