• Aannemer Henri Verbeure en zijn werkvolk voor de Sint-Petruskerk van Lo in opbouw, circa 1919-1924 (privéarchief)
  • Tekening van een voorlopige woning (c) Stadsarchief Diksmuide
project

Project Wederopbouw

Met het project Het Gekwetste Gewest deed het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven in 2008 en 2009 onderzoek naar de archieven over de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Het project vertrok vanuit de probleemstelling dat het homogene beeld van dorpen en steden in de Westhoek steeds meer onder druk komt te staan door aanpassingen aan de noden van de 21e eeuw. Het speelde in op de vraag naar historisch bronnenmateriaal die leeft bij architecten, stedenbouwkundigen, erfgoedzorgers, bewoners enzovoort wanneer ze ontwerpen of inspanningen willen doen om het erfgoed te behouden.  

Het onderzoek verliep in twee fases. In de eerste fase (oktober 2007-september 2008) lag de klemtoon op de archieven over de wederopbouw die op lokaal niveau worden bewaard. Deze fase resulteerde in een website met een overzicht van archiefmateriaal over de wederopbouw in de gemeentearchieven van de achttien Westhoekgemeenten. In de tweede fase (oktober 2008-september 2009) werden zoveel mogelijk andere archieven onderzocht en beschreven in de Archievengids van de Wederopbouwarchitectuur in de reeks Focus Architectuurarchieven.  

In het wetenschappelijk comité van het project zetelden Johan Van Nieuwenhuyse en Isabelle Verheire van het Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Jeroen Cornilly van de Dienst Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen, Katrien Hyndrickx van de Gebiedsgerichte Werking Westhoek van de Provincie West-Vlaanderen en Chris Vandewalle van het Stadsarchief Diksmuide en het Streekoverleg WesthoekArchieven.

Het Gekwetste Gewest kaderde in een ruimer wederopbouwproject in de Westhoek, waarin onder meer een ‘beoordelingskader voor erfgoedvraagstukken’ werd ontwikkeld door Labo Stedenbouw van de Universiteit Gent, en waarvoor het Vlaams Architectuurinstituut en het CVAa bijdroegen aan het boek Bouwen aan wederopbouw 1914/2050, waarin geschiedenis gekoppeld wordt aan concrete voorbeelden van een actuele of toekomstige omgang met de wederopbouwarchitectuur.