Architectuurarchieven in Vlaanderen

Architectuurarchieven in Vlaanderen. Kwalitatieve veldbeschrijving en analyse van het Vlaamse architectuurarchieflandschap

Dit boek is het resultaat van een intensieve verkenning van het architectuurarchieflandschap in Vlaanderen. Het brengt voor het eerst een overzicht van de diverse bewaarplekken van architectuurarchieven en de specifieke moeilijkheden die gepaard gaan met hun bewaring. De publicatie is tevens een hefboom naar de toekomst: ze bevat de krijtlijnen van een zinvolle, toekomst- en publieksgerichte omgang met architectuurarchieven als belangrijke dragers van cultureel erfgoed. Dit boek is uitverkocht maar u kan de publicatie hier downloaden.